Κυπριακή Δημοκρατία

Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κύπρο & Διεθνείς Οργανισμοί


ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ (E)


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρεσβεία:
Γιάννη Ψυχάρη 31
1107 Άγιος Ανδρέας
Λευκωσία

Τ.Κ. 24669
1107 Άγιος Ανδρέας
Λευκωσία
Κύπρος

Τηλ.: + 357 22 770 809, + 357 96 606 604 (24 ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης)
Τηλεμοιότυπο: + 357 22 31 1297
Ηλεκτρ. Διεύθ.: palstate.emb@cytanet.com.cyΏρες Γραφείου
:
08:00 – 15:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)


Εθνική Επέτειος:
1 Ιανουαρίου - Επέτειος Επανάστασης (1965)Κος. Jubran Taweel
Πρέσβης
17.10.2017
Κα. Dina Dawani Taweel


Κα. Mona S.I. Abuamara
First Counsellor
19.08.2019
Κος. Tariq A.A. Shadid


Κος. Haqi M. H. Alhussaini
Σύμβουλος
Πρόξενος
13.01.2015
Κα. Snabel Hasan Sa'ad Aldin Halawani


Κος. Atia I. M. Malla
Γραμματέας Α΄
16.08.2017

Τελευταία Ενημέρωση στις: 23/12/2019 01:03:09 PM