Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι της Κύπρου στο Εξωτερικό


ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ


Κύριος Παναγιώτης Ταλούμης
Επίτιμος Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας - Ανταναναρίβο

Προξενείο:
Enceinte Societe TAF
Rue Ravoninahitriniarivo
Ankorondrano
101 Antananarivo
Madagascar

Τηλ.: + 261 20 22 26 509
Τηλεμοιότυπο: + 26 120 22 39444
Ηλεκτρ. Διεύθ.: contact@taf.mg, consulatdegreceetdechypremad@gmail.com


Ώρες Γραφείου:
08:00 – 12:30 (Monday - Friday)
14:00 – 17:30 (Monday - Friday)Τελευταία Ενημέρωση στις: 22/01/2019 01:44:14 PM