Κυπριακή Δημοκρατία

Διπλωματικές Αποστολές στο Εξωτερικό


ΙΣΡΑΗΛ (Ε)


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

Πρεσβεία:
61, Dizengoff street
Top Tower 14th floor
Tel Aviv 6433233

Israel

Τηλ.: + 972 3 927 3000, + 357 22 65 1080 (από Κύπρο)
Τηλεμοιότυπο: + 972 3 62 90 535
Ηλεκτρ. Διεύθ.:
ambassador@cyprusembassytelaviv.com
Ιστοσελίδα:
www.mfa.gov.cy/embassytelaviv
Facebook: http://www.facebook.com/CyembassyIsrael


Γραφείο Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού:
Τηλ.: + 972 3 52 57 442
Τηλεμοιότυπο: + 972 3 52 57 443
Ηλεκτρ. Διεύθ.:
cto@netvision.net.il


Ώρες Γραφείου:
09:00 - 16:30 (Δευτέρα - Παρασκευή)Κα. Θεσσαλία-Σαλίνα
Σιάμπου
Πρέσβειρα
06.08.2015Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/07/2017 11:39:06 AM