Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Προκήρυξη 16 θέσεων Ειδικών Αποσπασμένων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων από τα Κράτη Μέλη στις Αντιπροσωπείες της ΕΕ σε Διεθνείς Οργανισμούς - 14/04/2010


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την επιστολή της με ημερ. 31.03.2010, προκηρύσσει 16 θέσεις Ειδικών Αποσπασμένων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη στις Αντιπροσωπείες της ΕΕ σε Διεθνείς Οργανισμούς (Νέα Υόρκη, Γενεύη, Παρίσι, Βιέννη και Στρασβούργο). Η τελευταία ημέρα υποβολής των σχετικών αιτήσεων είναι η 3η Μαΐου 2010. Πατήστε εδώ για τα σχετικά έγγραφα.


Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:25:37 PM