Κυπριακή Δημοκρατία

Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κύπρο & Διεθνείς Οργανισμοί


ΑΛΓΕΡΙΑ


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΓΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρεσβεία:
Jnah - Rue 1 (en face de l' hotel Summerland)
Secteur 8
Τ.Κ. 4794/11
Βηρυτός
Λίβανος

Τηλ.: + 961 1 826 712, + 961 1 82 20 81
Τηλεμοιότυπο: + 961 1 82 67 11
Ηλεκτρ. Διεύθ.: safarabeyrouth@yahoo.fr
Ιστοσελίδα: http://embalgeria-lb.netΏρες Γραφείου:
08:30 - 14:30 (Δευτέρα - Παρασκευή)


Εθνική Επέτειος:
1 Νοεμβρίου - Επέτειος της Επανάστασης (1954)


΄Αλλες Αργίες
1 Ιανουαρίου
1 Μαίου
5 Ιουλίου


A.E. Κος. Ahmed Bouziane
Πρέσβης
02.10.2014
Κα. Κarima Bouziane


Κος. Samir M. Bahca
Ακόλουθος
Κα. Saliha Bahca


Κος. Bdelazid M. Hafid
Σύμβουλοςr
Κα. Nacera Hafid


Κος. Ahmed M. Boucherour
Επιτετραμμένος a.i./ Σύμβουλος
Κα. Fatma Boucherour


Κος. Mohamed Messaoud M. Bounekta
Ακόλουθος
Κα. Ikram Bounekta


Κος. Abdelkader Sahli
Ακόλουθος
Κα. Salima SahliΤελευταία Ενημέρωση στις: 20/12/2019 02:39:27 PM