Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι της Κύπρου στο Εξωτερικό


ΜΠΕΛΙΖ


Dra. Μαρίνα Ροσάτο
Επίτιμος Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας - Μπελίζ

Προξενείο:
6/8 Canadá Hill
Cayo District
Belmopan City
Belize C.A.

Tηλ.: + 501 822 1970
Τηλεμοιότυπο: + 501 628 5758
Ηλεκτρ. Διεύθ.:  mrosado.hccyprus@hotmail.com


Ώρες Εργασίας:
09:00 - 12:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)
13:00 - 15:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)Τελευταία Ενημέρωση στις: 15/01/2019 03:15:26 PM