Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ταξιδιωτική Οδηγία – Δημοκρατία της Γουϊνέα-Μπισσάου - 02/05/2012


Η πιο κάτω ταξιδιωτική οδηγία απευθύνεται προς τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που ταξιδεύουν ή προτίθενται να ταξιδεύσουν στη Δημοκρατία της Γουϊνέα-Μπισσάου:


Δεδομένης της ασταθούς κατάστασης στη Γουϊνέα-Μπισσάου λόγω στρατιωτικού πραξικοπήματος, συμβουλεύονται οι Κύπριοι πολίτες όπως αποφύγουν να επισκεφθούν τη χώρα, εφόσον αυτό δεν κρίνεται απαραίτητο, να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή κατά τυχόν παραμονή τους εκεί, και να παρακολουθούν συνεχώς τα διεθνή ή/και τα τοπικά ΜΜΕ έτσι ώστε να τηρούνται ενήμεροι συνεχώς για τις πολιτικές και άλλες εξελίξεις.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης επικοινωνήστε:

European Union Delegation in Guinea-Bissau of Penha
CP 359, Apartment 1122
Bissau Codex
Guinea-Bissau

HEAD OF DELEGATION: Joaquin GONZALEZ-DUCAY

Τηλέφωνα:

+245325 10 27
+245325 10 71
+245325 14 69
+245325 14 70
+245325 14 71

Fax: +245 325 10 44

Email: DELEGATION-GUINEE-BISSAU@eeas.europa.eu

ή

τον Λειτουργό Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, στο τηλέφωνο +357 99660129
(24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα).Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:38:40 PM