Κυπριακή Δημοκρατία

Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κύπρο & Διεθνείς Οργανισμοί


ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρεσβεία:
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri
Contrada Omerelli
Republic of San Marino

Τηλ.: + 37 80 549 88 22 13
Τηλεμοιότυπο: + 37 80 549 99 20 18
Ηλεκτρ. Διεύθ.: segreteria.affariesteri@gov.sm


Εθνική Επέτειος:
3 Σεπτεμβρίου (Εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας)


Α.Ε. Kα. Maria Alessandra Albertini
Πρέσβειρα
08.02.2001
Τελευταία Ενημέρωση στις: 03/07/2018 08:58:53 AM