Κυπριακή Δημοκρατία

Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κύπρο & Διεθνείς Οργανισμοί


ΠΑΠΟΥΑ ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ


ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΠΟΥΑ ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έδρα Ύπατης Αρμοστείας:
Ηνωμένο Βασίλειο

Υπάτη Αρμοστεία:
14 Waterloo Place
London SW1Y 4AR
UK

Τηλ.: + 44 20 79 300 922
Τηλεμοιότυπο: + 44 20 79 300 828
Ηλεκτρ. Διεύθ.: kunduldn3@btconnect.comΑ.E. Kα. Winnie Anna Kiap
Ύπατη Αρμοστής
16.09.2013Τελευταία Ενημέρωση στις: 03/07/2018 09:01:25 AM