Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι της Κύπρου στο Εξωτερικό


ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ


Koς. Raja Bose
Επίτιμος Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας - Σιγκαπούρη

Προξενείο:
9 Raffles Place, Level 32
Republic Plaza
Singapore 048619

Tηλ.: + 65 92 47 2109
Τηλεμοιότυπο: + 656 507 81 11
Ηλεκτρ. Διεύθ.: cyprus.singapore@gmail.com


Ώρες Γραφείου:
Προξενική Υπηρεσία - Συλλογή / Υποβολή αίτησης / νομιμοποίησης θεώρησης:
14:30 - 17:00 (Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή)Τελευταία Ενημέρωση στις: 11/06/2019 09:33:46 AM