Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Το Υπουργείο Εξωτερικών καλωσορίζει την ανακοίνωση του ΔΟΑΕ για την εφαρμογή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν - 18/01/2016


Το Υπουργείο Εξωτερικών καλωσορίζει την επίσημη ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) με την οποία επιβεβαιώθηκε η εφαρμογή από πλευράς Ιράν των υποχρεώσεών του που συνδέονται με το πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (ΚΟΣΔ), το οποίο συμφωνήθηκε στις 14 Ιουλίου 2015 μεταξύ του Ιράν και των Ε3+3, καθώς επίσης και την επακόλουθη άρση των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών περιοριστικών μέτρων της ΕΕ κατά του Ιράν. Αυτή η θετική εξέλιξη ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις ΕΕ-Ιράν, που είναι προς όφελος και των δύο πλευρών.


Η πλήρης εφαρμογή του ΚΟΣΔ διασφαλίζει τον αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη τις μακροχρόνιες διπλωματικές προσπάθειες για επίτευξη μιας συνολικής, διαρκούς και ειρηνικής λύσης στο ιρανικό πυρηνικό ζήτημα.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:59:13 PM