Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών - 12/08/2014


Στο πλαίσιο της εναρμόνισης με το κεκτημένο Schengen, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση αριθμού σημαντικών προγραμμάτων τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων. Στις 30 Ιουνίου 2014 ολοκληρώθηκε η υλοποίηση των δράσεων του Ετήσιου Προγράμματος 2012 που αναφέρονται πιο κάτω:


Εγκατάσταση, αναβάθμιση και επέκταση του εθνικού Συστήματος Θεώρησης Διαβατηρίων-Β’ Ενότητα.

Η υλοποίηση της εν λόγω δράσης προγραμματίστηκε να γίνει σε δύο ενότητες. Η Α΄ Ενότητα ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2011. Η Β΄ Ενότητα ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2012. Εντός της Β΄ Ενότητας εξασφαλίστηκε/εγκαταστάθηκε μηχανογραφικός εξοπλισμός και λογισμικό με στόχο την επέκταση και αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Θεώρησης Διαβατηρίων (ΕΣΘΔ), γνωστού ως VIS (Visa Information System). Το 95% του συνολικού κόστους του έργου θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων, και το 5% από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Διενέργεια κτιριακών τροποποιήσεων και εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης για τη συγκεκριμένη περίοδο (Ετήσιο Πρόγραμμα 2012), ολοκληρώθηκαν έργα που αφορούσαν σε κτιριακές τροποποιήσεις και εγκατάσταση εξοπλισμού στα Προξενικά Τμήματα των Πρεσβειών της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Βηρυτό, Ντόχα, Άμπου Ντάμπι, Κίεβο και Λονδίνο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένα πιο ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τους προξενικούς λειτουργούς που επιλαμβάνονται της εξέτασης αιτήσεων και έκδοσης θεωρήσεων εισόδου. Επιπρόσθετα, διασφαλίστηκε πιο ορθολογιστική διαδικασία έκδοσης θεωρήσεων, σύμφωνα με τα πρότυπα του Κώδικα Θεωρήσεων, το Εγχειρίδιο για επεξεργασία αιτήσεων θεώρησης και τον κατάλογο Schengen που περιέχει ‘Συστάσεις και Βέλτιστες Πρακτικές’. Το 95% του συνολικού κόστους του έργου θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων, και το 5% από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικού του Συστήματος Θεώρησης Διαβατηρίων (ΕΣΘΔ) Visa Information System (VIS).

Με την εν λόγω δράση, που συγχρηματοδοτείται κατά 95% από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων, διασφαλίστηκε η πρώτη και δεύτερη ετήσια συντήρηση/υποστήριξη του μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικού του Συστήματος Θεώρησης Διαβατηρίων (VIS), που εγκαταστάθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών και σε 9 προξενικά τμήματα (Δαμασκός, Κάιρο, Βηρυτό, Αμμάν, Τελ Αβίβ, Τεχεράνη, Ντόχα, Αμπού Ντάμπι, Αγία Πετρούπολη).Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:52:04 PM