Κυπριακή Δημοκρατία

Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κύπρο & Διεθνείς Οργανισμοί


ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρεσβεία:Τηλ..:
Τηλεμοιότυπο:
Ηλεκτρ. Διεύθ.:


Ώρες Γραφείου:
09:00 – 13:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)
14:00 – 18:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)


Εθνική Επέτειος:
1 Ιουλίου - Επέτειος της Ανεξαρτησίας (1962)


A.E. Κα. Esperance Ndayizeye
Πρέσβης
06.02.2020Τελευταία Ενημέρωση στις: 10/02/2020 01:41:16 PM