Κυπριακή Δημοκρατία

Διπλωματικές Αποστολές στο Εξωτερικό


ΣΑΜΟΑ


ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΣΑΜΟΑ

Έδρα Υπάτης Αρμοστείας:
Αυστραλία

Ύπατη Αρμοστεία:
30, Beale Crescent
Deakin ACT 2600
Canberra
Australia

Τηλ.: + 612 628 10 832
Τηλεμοιότυπο: + 612 628 10 860
Ηλεκτρ. Διεύθ.: info@cyprus.org.au, consular@cyprus.org.au, press@cyprus.org.au
Ιστοσελίδα: http://www.cyprus.org.au


Α.Ε. Kα. Μάρθα Α. Μαυρομμάτη
Ύπατης Αρμοστής
07.03.2019


Τελευταία Ενημέρωση στις: 12/03/2019 10:36:55 AM