Κυπριακή Δημοκρατία

Διπλωματικές Αποστολές στο Εξωτερικό


ΑΛΓΕΡΙΑ


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΛΓΕΡΙΑΣ

Έδρα Πρεσβείας:
Λευκωσία

Πρεσβεία:
Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου
1447 Λευκωσία

Τηλ.: + 357 22 65 12 72
Λειτουργός Υπηρεσίας: + 357 99 66 01 29 (μόνο σε περιπτώσεις εκτός ωρών εργασίας)


Τελευταία Ενημέρωση στις: 26/09/2017 02:08:11 PM