Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Νίκου Χριστοδουλίδη για την απόφαση του ΕΔΑΔ
- 13/05/2014Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας χαιρετίζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας για δίκαιη ικανοποίηση στη βάση του άρθρου 41 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.


Σημειώνει ιδιαιτέρως την αναφορά του Δικαστηρίου ότι η Τουρκία δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση του 2001 στην Δ’ Διακρατική Προσφυγή Κυπριακής Δημοκρατίας εναντίον Τουρκίας και ότι η συμμόρφωση αυτή δεν συνάδει με οποιαδήποτε άδεια, συμμετοχή, ή συνέργεια σε οποιαδήποτε παράνομη πώληση ή εκμετάλλευση ελληνοκυπριακών περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές.

Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας σημειώνει, επίσης, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, την αναφορά ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Δημόπουλος και Άλλοι εναντίον Τουρκίας δεν απαλλάσσει την Τουρκία από τις υποχρεώσεις για συμμόρφωσή με την απόφαση του Δικαστηρίου στην Δ’ Διακρατική.

Χαιρετίζει την επιδίκαση αποζημιώσεων για ηθική βλάβη στους συγγενείς των αγνοουμένων ύψους 30 εκατ. Ευρώ. Τονίζει πως οι προσπάθειες θα συνεχιστούν μέχρι να ολοκληρωθεί η αποτελεσματική διερεύνηση της τύχης όλων των αγνοουμένων και παραδοθούν στους συγγενείς τα ταυτοποιημένα οστά τους, για να ταφούν όπως επιθυμούν οι οικείοι τους.

Όσον αφορά στην επιδίκαση αποζημιώσεων για ηθική βλάβη στους εγκλωβισμένους ύψους 60 εκατ. Ευρώ και παρά το γεγονός πως οι διωγμοί και οι κακουχίες που έχουν περάσει δεν μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήματα, η Κυπριακή Κυβέρνηση χαιρετίζει το γεγονός πως το Δικαστήριο καταδικάζει με τον τρόπο αυτό, για μια ακόμη φορά, την τουρκική πολιτική των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εγκλωβισμένων και την προσπάθεια για αλλαγή του δημογραφικού χαρακτήρα των κατεχομένων μας περιοχών.

Η Κυβέρνηση προσβλέπει στην άμεση συμμόρφωση της Τουρκίας μέσω της λήψης των αναγκαίων μέτρων για να σταματήσει η παράνομη εκμετάλλευση και πώληση ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις που έχει επιδικάσει το Δικαστήριο.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:50:19 PM