Κυπριακή Δημοκρατία

Διπλωματικές Αποστολές στο Εξωτερικό


ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ


ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ

Έδρα Υπάτης Αρμοστείας:
Νότιος Αφρική

Υπάτης Αρμοστείας:
375 Marais street,
Brooklyn - Pretoria,
South Africa

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
P.O.Box. 14554, Hatfield 0028
Pretoria
South AfricaΤηλ.: + 27 12 34 63 298 (Γραφείο ’Υπατου Αρμοστή)
Τηλεμοιότυπο: + 27 12 340 00 24
Ηλεκτρ. Διεύθ.: pretoriahighcommission@mfa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gov.cy/highcompretoria


Α.Ε. κ. Γιάννης Ιακώβου
Ύπατος ΑρμοστήςΤελευταία Ενημέρωση στις: 26/06/2017 09:49:11 AM