Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι της Κύπρου στο Εξωτερικό


ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ


Κύριος Γιώργος Ε. Κουκουλής
Επίτιμος Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Δημοκρατία - Bujumbura

Προξενείο:
Immeuble
OldEast
P.O.BOX 1660
Bujumbura, Burundi

Tηλ.: + 257 76 330 033 (κινητό)
Ηλεκτρ. Διεύθ.: cyprusconsulate.bjm@gmail.com


Ώρες Εργασίας:
9.00 – 12:00 (Δευτέρα – Παρασκευή)Τελευταία Ενημέρωση στις: 14/03/2019 01:44:21 PM