Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Κατάθεση εγγράφου στα Ηνωμένα Έθνη για τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με τη χορήγηση από την Τουρκία αδειών εξερεύνησης υδρογονανθράκων σε περιοχές που εμπίπτουν στην κυπριακή ΑΟΖ - 28/06/2012


Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη Πρέσβης κ. Νικόλαος Αιμιλίου, με οδηγίες της Κυπριακής Κυβέρνησης, κατέθεσε στις 15 Ιουνίου στα Ηνωμένα Έθνη έγγραφο που καταγράφει τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά την χορήγηση από το Τουρκικό Υπουργικό Συμβούλιο αδειών εξερεύνησης στην Τουρκική Εταιρία Πετρελαίου (TPAO) στις θαλάσσιες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου που εν μέρει ή εξ ολοκλήρου ανήκουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) και υφαλοκρηπίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το έγγραφο συνοδεύεται από επιστολή του Μονίμου Αντιπροσώπου προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και κυκλοφόρησε επίσημα ως έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης κάτω από θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ωκεανοί και Δίκαιο της Θάλασσας».


Το έγγραφο κάνει αναφορά στην απόφαση του Τουρκικού Υπουργικού Συμβουλίου, όπως δημοσιεύθηκε στις 27 Απριλίου 2012 στην επίσημη εφημερίδα της Τουρκικής Κυβέρνησης, για χορήγηση αδειών για εξερεύνηση υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, μερικές από τις οποίες βρίσκονται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου βρίσκονται εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) και υφαλοκρηπίδας της Κυπριακής Δημοκρατία, και υπενθυμίζει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία το 2004 υπέβαλε στα Ηνωμένα Έθνη, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, τον νόμο 64 (Ι) 2004 με τον οποίο κήρυξε την ΑΟΖ της.

Με βάση την κήρυξη της ΑΟΖ και τις σχετικές συμφωνίες οριοθέτησης με τρεις από τις γειτονικές χώρες, την Αίγυπτο, το Λίβανο και τον Ισραήλ, η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί αποκλειστικά κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία σχετικά με περιοχές πέραν και παρακείμενες των χωρικών της υδάτων για τους σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο 56 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (η οποία επίσης εκφράζει το εθιμικό διεθνές δίκαιο).

Επιπλέον, αναφέρεται, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, σύμφυτα και αποκλειστικά κυριαρχικά δικαιώματα επί της υφαλοκρηπίδας της τα οποία ασκεί σύμφωνα με το άρθρο 77 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ειδικότερα, σε σχέση με τα αποθέματα υδρογονανθράκων, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αποκλειστικά κυριαρχικά δικαιώματα, μεταξύ άλλων, για σκοπούς εξερεύνησης και εκμετάλλευσης τόσο στην ΑΟΖ της όσο και επί της υφαλοκρηπίδας της.

Ακολούθως το έγγραφο αναφέρει ότι οι εν λόγω ενέργειες της Τουρκίας παραγνωρίζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα και τη δικαιοδοσία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα της, όπως αυτά κατοχυρώνονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, το σχετικό διεθνές εθιμικό δίκαιο και το εθνικό δίκαιο της Κύπρου. Ως εκ τούτου, η χορήγηση από την Τουρκία στην TPAO αδειών εξερεύνησης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στις εν λόγω θαλάσσιες περιοχές είναι χωρίς νομική ισχύ και δεν θίγει τα δικαιώματα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:40:06 PM