Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ειδικός Γραπτός Διαγωνισμός για την πλήρωση 3 κενών θέσεων στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Βρυξέλλες - 11/02/2008


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Ειδικός Γραπτός Διαγωνισμός που έγινε στις 30 Νοεμβρίου 2007 για την πλήρωση 3 κενών θέσεων Λειτουργού / Συνεργάτη με όρους επιτόπιου προσωπικού, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι οι υποψήφιοι με τον πιο κάτω αριθμό υποψηφίου και ταυτότητας πέτυχαν στον Ειδικό Γραπτό Διαγωνισμό που διεξήχθη στις 30 Νοεμβρίου 2007 στα πλαίσια της διαδικασίας πλήρωσης 3 κενών θέσεων Λειτουργών/Συνεργατών, με όρους επιτόπιου προσωπικού, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της ΕΕ στις Βρυξέλλες.


Αρ. Υπ/φίου
Αρ.
Ταυ/τας
Ενότητα Α
Ελληνικά
(100%)
Ενότητα Β
Αγγλικά
(100%)
Ενότητα Γ
Γενικό Θέμα
(100%)
13284421791,259264,25
648232579087,5068
161830377858868,50
150688933788961
159790948628769
1488362236086,5071
123831199767465,50
1108077237375,5063
20985114963,508162,50
788243046178,5065,50

Επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θεωρούνται όσοι εξασφάλισαν βαθμολογία τουλάχιστον 60% στο κάθε ένα από τα θέματα που περιλαμβάνονταν στην εξέταση.

Όσοι από τους επιτυχόντες υποψηφίους κατέχουν τα απαιτούμενα από την Ανακοίνωση της θέσης προσόντα και πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτουν οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως 2006, θα κληθούν σε προφορική εξέταση ενώπιον της αρμόδιας Εξεταστικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στις 28.2.2008. Προσωπικές συστημένες επιστολές έχουν ήδη αποσταλεί.

11 Φεβρουαρίου 2008Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:11:53 PM