Κυπριακή Δημοκρατία

Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κύπρο & Διεθνείς Οργανισμοί


ΡΟΥΑΝΤΑ


YΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΡΟΥΑΝΤΑ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έδρα Πρεσβείας:
Ισραήλ

Πρεσβεία:
8 Maskit street
Hezliya Pituach
Tel Aviv
Israel

P.O. Box 4066

Tηλ.: + 972 97 99 71 77
Τηλεμοιότυπο: + 972 9 884 77 93
Ηλεκτρ. Διεύθ.: jrutabana@minaffet.gov.rw, jrutabana@gmail.comH.E. Mr Joseph Rutabana
Ύπατος Αρμοστής
Τελευταία Ενημέρωση στις: 03/07/2018 09:01:48 AM