Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής καταγραφής των Διεθνών Συμβάσεων που δεσμεύουν την Κυπριακή Δημοκρατία


Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική καταγραφή των Πολυμερών και Διμερών Διεθνών Συμβάσεων που δεσμεύουν την Κυπριακή Δημοκρατία.


Σημειώνεται ότι, το Υπουργείο Εξωτερικών αποτελεί τον επίσημο θεματοφύλακα των Διεθνών Συνθηκών της Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της απλοποίησης των συναφών διαδικασιών, τέθηκε ως πρωταρχικός στόχος η ηλεκτρονική καταγραφή των Διεθνών Συνθηκών, που αποτελούν, εκτός των άλλων, και ουσιώδη έκφραση της διεθνούς υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε πρώτο στάδιο, η πρόσβαση στον ηλεκτρονικό κατάλογο θα δοθεί στους Λειτουργούς του Υπουργείου Εξωτερικών. Σε δεύτερο στάδιο, η πρόσβαση θα γίνει δυνατή για όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, και σε μεταγενέστερο στάδιο, προς τον κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.

Η ολοκλήρωση αυτού του έργου επιτρέπει στη Δημοκρατία να σεμνύνεται ότι στον συγκεκριμένο τομέα εξομοιώνεται με τις πλέον ανεπτυγμένες χώρες της ΕΕ.
______________Τελευταία Ενημέρωση στις: 30/09/2016 09:37:45 AM