Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι στην Κύπρο


ΚΟΝΓΚΟ


Κος. John Renos
Επίτιμος Πρόξενος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό στην Κυπριακή Δημοκρατία

Προξενείο
Ανδρέα Αβρααμίδη 21
2024 Στρόβολος
Λευκωσία
Κύπρος

Τηλ.: + 357 22 887 246, + 357 99 015 668 (κινητό)
Τηλεομοιότυπο: + 357 22 88 72 45Τελευταία Ενημέρωση στις: 16/07/2019 09:13:38 AM