Κυπριακή Δημοκρατία

Διπλωματικές Αποστολές στο Εξωτερικό


ΣΥΡΙΑ (Ε)


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ

Έδρα Πρεσβείας:
Λίβανο

Πρεσβεία:
Charles Marlek Avenue
30 Rmeil Building
Achrafieh
Beirut
Lebanon

Τηλ.: + 961 1 213 063
Τηλεμοιότυπο: + 961 1 201 597
Ηλεκτρ. Διεύθ.: beirutembassy@mfa.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mfa.gov.cy/embassybeirut
Facebook:
https://www.facebook.com/cyprusembbeirut?ref=hl
Twitter: https://twitter.com/CyEmb_Beirut


Προξενικό Τμήμα:
Τηλ.: + 961 1 213 063
Ηλεκτρ. Διεύθ.: beirutconsulate@mfa.gov.cy


Λογιστηριο/ Διοίκηση:
Τηλ.: + 961 1 213 063
Ηλεκτρ. Διεύθ.: beirutaccounts@mfa.gov.cy


Εμπορικό Τμήμα:
Τηλ.: + 961 1 213 218
Τηλεμοιότυπο: + 961 1 201 597
Ιστοσελίδα:
www.cyprustradelebanon.com
Ηλεκτρ. Διεύθ.:
info@cyprustradelebanon.comΠαράλληλη διαπίστευση
Συρία


Ώρες Γραφείου:
08:00 – 16:00 (Δευτέρα – Παρασκευή)


Κα. Χριστίνα Ράφτη
Επιτετραμμένη
12.10.2015

Τελευταία Ενημέρωση στις: 10/01/2018 01:52:43 PM