Κυπριακή Δημοκρατία

Διπλωματικές Αποστολές στο Εξωτερικό


ΑΛΒΑΝΙΑ


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

Έδρα Πρεσβείας:
Ελλάδα

Πρεσβείας:
Ξενοφώντος 2Α
105 57 Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ.: + 30 210 37 34 800
Τηλεμοιότυπο: + 30 210 72 58 886
Ηλεκτρ. Διεύθ.: athensembassy@mfa.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mfa.gov.cy/embassyathensΑ.Ε. Κος. Κυριάκος Κενεβέζος (ορισθείς)
Πρέσβης


Τελευταία Ενημέρωση στις: 22/06/2017 03:37:24 PM