Κυπριακή Δημοκρατία

Διπλωματικές Αποστολές στο Εξωτερικό


ΓΚΑΜΠΙΑ


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΚΑΜΠΙΑ

Έδρα Πρεσβείας:
Βέλγιο

Πρεσβεία:  
Avenue de Cortenbergh, 61
1000 Bruxelles
Belgium

Τηλ.: + 32 2 65 00 610, + 32 2 770 25 89 (κατοικία)
Τηλεμοιότυπο: + 32 2  65 00 620
Ηλεκτρ. Διεύθ.: embassycyprusbe@mfa.gov.cy
Ιστοσελιδα: http://www.mfa.gov.cy/embassybrussels


A.E. Κος. Αντώνης Γρίβας
Πρέσβης
Τελευταία Ενημέρωση στις: 23/06/2017 10:17:27 AM