Κυπριακή Δημοκρατία

Διπλωματικές Αποστολές στο Εξωτερικό


ΙΟΡΔΑΝΙΑ (Ε)


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΧΑΣΕΜΙΤΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ

Πρεσβεία:
17A, Alexandria street
Abdoun
Amman 11183
Jordan

P.O.Box 5525
11183 Amman
Jordan

Τηλ.: + 962 6 56 57 467, + 962 6 56 57 981, + 962 6 56 57 143
Τηλεμοιότυπο: + 962 6 56 57 895
Ηλεκτρ. Διεύθ.: info@cyprusembassyamman.org


Ώρες Γραφείου:
08.30 - 16.00 (Κυριακή - Πέμπτη)


Προξενικό Γραφείο:
10.00 – 13.00 (Δευτέρα - Πέμπτη)


Παράλληλη Διαπίστευση:
Ιράκ


Δρ. Ανδρέας Π. Κουζούπης 
Πρέσβης
29.11.2018


Τελευταία Ενημέρωση στις: 03/12/2018 01:02:57 PM