Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι στην Κύπρο


ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ


Κος. Χρίστος Μαυρέλλης
Επίτιμος Πρόξενος της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου στην Κυπριακή Δημοκρατία (Λεμεσό)

Προξενείο:
Καραισκάκη 13
3032 Λεμεσός
Κύπρος

Τ.Θ. 50132
3601 Λεμεσός

Τηλ.: + 357 25 800 000, + 357 25 800 126
Τηλεμοιότυπο: + 357 25 587 191
Ηλεκτρ. Διεύθ.: christos.mavrellis@demetriades.com

Ώρες Γραφείου
08:00 - 13:15 (Δευτέρα - Πέμπτη)
15:00 - 17:45 (Δευτέρα - Πέμπτη)
08:00 - 14:00 (Παρασκευή)Τελευταία Ενημέρωση στις: 11/07/2019 01:42:19 PM