Κυπριακή Δημοκρατία

Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κύπρο & Διεθνείς Οργανισμοί


ΣΛΟΒΑΚΙΑ (Ε)


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρεσβεία:
Καλαμάτας 4
2002 Στρόβολος
Λευκωσία
Κύπρος

Τ.Κ. 21165
1503 Λευκωσία
Κύπρος


Tηλ.: + 357 22 87 96 81, + 357 99 69 49 29 (24 ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης)
Τηλεμοιότυπο: + 357 22 311 715
Ηλεκτρ. Διεύθ.: emb.nicosia@mzv.sk
Ιστοσελίδα: www.mzv.sk/nicosia


Προξενικό Τμήμα:
Τηλ.: + 357 22 87 96 81
Τηλεμοιότυπο: + 357 22 311 715
Ηλεκτρ. Διεύθ.: cons.nicosia@mzv.sk


Ώρες Γραφείου:
08:00 – 16:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)


Ώρες Γραφείου Προξενικού Τμήματος:
09:00 – 12:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)


Εθνική Επέτειος:
1 Σεπτεμβρίου - Ημέρα ΣύνταγμαΚος. Jan Skoda
Πρέσβης
17.10.2017


Κα. Diana Sijkova
Γραμματέας B' / Αναπληρωτής Αρχηγός Αποστολής
01.07.2017


Κος. Daniel Belansky
Γραμματέας Α' / Πρόξενος
01.08.2016Κα. Denisa Belanska
Γραμματέας
01.08.2016Τελευταία Ενημέρωση στις: 03/07/2018 09:00:51 AM