Κυπριακή Δημοκρατία

Διπλωματικές Αποστολές στο Εξωτερικό


ΦΙΤΖΙ


ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΦΙΤΖΙ

Έδρα Ύπατης Αρμοστείας:
Αυστραλία


Πρεσβεία:
30, Beale Crescent
Deakin ACT 2600
Canberra
Australia

Τηλ.: + 612 628 10 832
Τηλεμοιότυπο: + 612 628 10 860
Ηλεκτρ. Διεύθ.: info@cyprus.org.au, consular@cyprus.org.au, press@cyprus.org.au
Ιστοσελίδα: http://www.cyprus.org.au


Α.Ε. Κα.
Ύπατη Αρμοστής
28.01.2016Τελευταία Ενημέρωση στις: 27/06/2017 03:27:31 PM