Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Διευκρινιστική Ανακοίνωση σχετικά με την προκήρυξη της θέσης ενός Νομικού Συμβούλου (με όρους επιτόπιου προσωπικού) στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στο Στρασβούργο - 11/02/2015


Λόγω πρακτικών προβλημάτων που έχουν προκύψει για πιστοποίηση των αντιγράφων των σχετικών πιστοποιητικών / αποδεικτικών των υποψηφίων, ως η απαίτηση στο σημείο 5 της προκήρυξης της θέσης, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

    • To Υπουργείο Εξωτερικών δεν απαιτεί πλέον την υποβολή πιστοποιημένων αντιγράφων των σχετικών πιστοποιητικών / αποδεικτικών.
    Ωστόσο, απαιτείται η υποβολή αντιγράφων όλων των σχετικών πιστοποιητικών / αποδεικτικών και σε περίπτωση που αυτά δεν επισυναφθούν, ο/η αιτητής/τρια θα θεωρηθεί ότι δεν κατέχει το σχετικό απαιτούμενο προσόν ή πλεονέκτημα.
    • Κατά την προσέλευση των υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη, θα απαιτείται η προσκόμιση των γνήσιων πρωτότυπων πιστοποιητικών / αποδεικτικών τους για έλεγχο από το Υπουργείο Εξωτερικών.


Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:54:55 PM