Κυπριακή Δημοκρατία

Ταξιδιωτικές Πληροφορίες για Κύπριους Υπήκοους


Γενικές Συμβουλές προς Κύπριους Ταξιδιώτες - Τηλέφωνα/στοιχεία επικοινωνίας διαπιστευμένης Διπλωματικής Αποστολής (ΔΑ) της Κυπριακής Δημοκρατίας.


Για τα στοιχεία επικοινωνίας με τη διαπιστευμένη στη χώρα προορισμού τους Διπλωματική και Προξενική Αποστολή της Κυπριακής Δημοκρατίας, προτρέπονται οι Κύπριοι πολίτες όπως επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών [(www.mfa.gov.cy) (Protocol Information)] Στην περίπτωση που βρίσκονται σε χώρα όπου δεν υπάρχει Κυπριακή Αποστολή, οι Κύπριοι πολίτες μπορούν να επικοινωνήσουν με το Προξενικό Τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών (Τηλ.: +357-22651113, Φαξ: +357 22661881 / 22665313) ή μετά τις ώρες γραφείου, αργίες ή Σαββατοκύριακα, με το Λειτουργό υπηρεσίας του Υπουργείου (τηλέφωνο: +357-99-660129).


Τελευταία Ενημέρωση στις: 19/09/2016 02:14:25 PM