Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ο Πρέσβης Ανδρέας Δ. Μαυρογιάννης εξελέγη ως ένας εκ των Αντιπροέδρων της Διάσκεψης για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης - 15/07/2015


Ο Πρέσβης κ. Ανδρέας Δ. Μαυρογιάννης, που συμμετέχει ως Ειδικός Υπουργικός Απεσταλμένος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 3η Διάσκεψη για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης, εξελέγη στις 13 Ιουλίου 2015, ως ένας εκ των Αντιπροέδρων της Διάσκεψης, εκπροσωπώντας την Ασιατική Ομάδα του ΟΗΕ.


Η 3η Διεθνής Διάσκεψη για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης, που διεξάγεται στις 13-16 Ιουλίου 2015 στην Αντίς Αμπέμπα, διοργανώνεται από τον ΟΗΕ και ασχολείται με τα μέσα εφαρμογής της μετά το 2015 αναπτυξιακής ατζέντας. Στην Διάσκεψη συμμετέχουν Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων, Υπουργοί Εξωτερικών, Οικονομικών και Ανάπτυξης, ενώ ενεργό συμμετοχή έχουν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, διεθνείς οργανισμοί και εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα.

Η μετά το 2015 αναπτυξιακή ατζέντα έχει ως κύριους στόχους την εξάλειψη της φτώχειας και την αειφόρο ανάπτυξη, αποσκοπεί δε σε αντιμετώπιση προβλημάτων που δεν συμπεριλαμβάνονταν ή δεν αντιμετωπίστηκαν επαρκώς με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας, που συμφωνήθηκαν από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ το 2000 και έπρεπε να είχαν εκπληρωθεί μέχρι το 2015. Η νέα ατζέντα αποτελεί το πλαίσιο που θα αντικαταστήσει τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας με τους νέους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η Ατζέντα θα είναι οικουμενική και θα αφορά όλες τις χώρες, πλούσιες και φτωχές, σε αντίθεση με την ατζέντα της χιλιετίας, η οποία στόχευε στην εξάλειψη της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες μόνο. Επιπρόσθετα, θα αντιμετωπίζει ολιστικά την αειφόρο ανάπτυξη στις τρεις της διαστάσεις: Οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:56:56 PM