Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Νομικά άκυρη η μονομερής ανακήρυξη ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου - 18/02/2008


Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών


Η Κυπριακή Δημοκρατία εκφράζει τη λύπη της για τη μονομερή ανακήρυξη ανεξαρτησίας εκ μέρους της πλειοψηφίας του Κοσσυφοπεδίου, η οποία συνιστά παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας της Σερβίας.

Θεωρούμε την αποσχιστική αυτή ενέργεια εκτός πλαισίου της διεθνούς νομιμότητας και ως εκ τούτου νομικά άκυρη, κατά παράβαση του Χάρτη του ΟΗΕ, της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι και του Ψηφίσματος 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας (1999), το οποίο επιβεβαιώνει την προσήλωση των κρατών μελών του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στην κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Σερβίας.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένοντας συνεπής στις αρχές της, υποστήριξε και συνεχίζει να υποστηρίζει ότι τα διεθνή προβλήματα θα πρέπει να επιλύονται στη βάση του Χάρτη του ΟΗΕ και σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Παραμένουμε πεπεισμένοι ότι μια συμπεφωνημένη λύση μεταξύ των δύο μερών για το τελικό καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου μπορεί και πρέπει να εξευρεθεί στο πλαίσιο διαλόγου και διαπραγμάτευσης, η οποία ακολούθως θα πρέπει να τύχει της έγκρισης του Συμβουλίου Ασφαλείας ως του οργάνου που κατέχει τον πρωταρχικό ρόλο στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:11:42 PM