Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Νέα Ύπατη Αρμοστής της Δημοκρατίας στη Λαϊκή Δημοκρατία της Μπαγκλαντές - 25/06/2013


Η νέα Ύπατη Αρμοστής της Δημοκρατίας στη Λαϊκή Δημοκρατία της Μπαγκλαντές κα Μαρία Μιχαήλ επέδωσε στις 20 Ιουνίου διαπιστευτήρια στον Πρόεδρο της χώρας κ. Abdul Hamid, σε επίσημη τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο στην Ντάκα.


Σε ιδιαίτερη συνάντηση με τον Πρόεδρο Hamid μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων, η κα. Μιχαήλ διαβίβασε την εκτίμηση της Κυπριακής Κυβέρνησης για τη θέση αρχής που τηρεί διαχρονικά η Κυβέρνηση της Μπαγκλαντές στο κυπριακό πρόβλημα και τον σεβασμό που επιδεικνύει έναντι της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τονίζοντας το ιστορικά καλό επίπεδο των σχέσεων των δύο χωρών, η Ύπατος Αρμοστής επισήμανε την ανάγκη για ουσιαστική αναβάθμιση και διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ Κύπρου-Μπαγκλαντές σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Ο Πρόεδρος Hamid, συγχαίροντας την Ύπατη Αρμοστή για την ανάληψη των καθηκόντων της, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις υπάρχουσες άριστες διμερείς σχέσεις μεταξύ Μπανγκλαντές-Κύπρου και την ελπίδα ότι θα αναβαθμιστούν περαιτέρω κατά τη θητεία της. Παράλληλα σημείωσε, μεταξύ άλλων, την ανάγκη υπογραφής διμερών συμφωνιών μεταξύ των δύο χωρών σε τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, όπως οι επενδύσεις και η ναυτιλία, καθώς και τη σημασία ανταλλαγής επισκέψεων εμπορικών αντιπροσωπειών μεταξύ των δύο χωρών οι οποίες θα συμβάλουν στην αύξηση των εμπορικών σχέσεων. Ενεθάρρυνε δε την προώθηση εισαγωγής ανταγωνιστικών προϊόντων από την Μπαγκλαντές στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων RMG, φαρμακευτικών προϊόντων, δέρματος και δερμάτινων ειδών.

Τέλος διαβεβαίωσε την Υπάτη Αρμοστή για τη στήριξη του ιδίου και της Κυβέρνησης στις προσπάθειες για εμβάθυνση και αναβάθμιση των σχέσεων των δύο χωρών.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:44:43 PM