Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Συνέντευξη Τύπου του Υπουργού Εξωτερικών, για τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης
- 15/05/2009Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Μάρκος Κυπριανού έδωσε σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών συνέντευξη Τύπου με θέμα το έργο που έχει επιτελεσθεί από το Υπουργείο κατά το πρώτο έτος Διακυβέρνησης του Προέδρου Χριστόφια.


Σε ερώτηση σχετικά με το πού οφείλεται η δυστοκία διορισμού Πρέσβη στην Αθήνα και αν θα διοριστεί ο κ. Δημήτρης Ηλιάδης, ο κ. Κυπριανού είπε: «Πρώτα από όλα η Πρεσβεία της Κύπρου στην Αθήνα έχει Πρέσβη. Το θέμα το χειριζόμαστε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και δεν υπάρχει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Δεν πρόκειται να διοριστεί ο κ. Ηλιάδης, αν και πιστεύω ότι θα αποτελούσε καλό Πρέσβη στην Αθήνα. Όμως είναι κάτι που συζητάμε με τον Πρόεδρο και πιστεύω ότι θα λυθεί σύντομα αυτό το ζήτημα».

Ερωτηθείς εάν προτίθεται να αναθέσει σε διπλωμάτη καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Κυπριανού είπε: «Σχεδόν από τις πρώτες μέρες έχω αναγνωρίσει αυτή την αναγκαιότητα. Είναι ένα κενό που υπάρχει, τουλάχιστον στο Υπουργείο Εξωτερικών –δεν μπορώ να μιλήσω για τα άλλα Υπουργεία. Δυστυχώς δεν υπάρχει στο κυπριακό σύστημα σήμερα. Είναι ένα θέμα, το οποίο προτίθεμαι να συζητήσω με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο. Τουλάχιστον για πολλά τεχνικά ζητήματα -όχι σε θέματα πολιτικής- θα πρέπει να υπάρχει ένας διπλωμάτης που να είναι ενήμερος και να μπορεί να ενημερώνει απευθείας τα ΜΜΕ. Όπως για παράδειγμα, για το θέμα της Γρίπης Α, διαδικαστικά θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι σχέσεις με τρίτες χώρες».

Κληθείς να πει με ποια κριτήρια έγινε ο διορισμός του κ. Μολέσκη στη θέση του επικεφαλής του επιτελείου της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Κυπριανού είπε: «Η επιλογή έγινε από κοινού με τον Πρόεδρο. Το κριτήριο ήταν να είναι κάποιος που να μπορεί να είναι πλήρους απασχόλησης αποκλειστικά γι’ αυτό το θέμα, εξού και ο κ. Μολέσκης θα πρέπει να αποχωρήσει από τα άλλα καθήκοντά του. Ένας διπλωμάτης καριέρας που υπηρετεί σήμερα θα ήταν απώλεια για μας γιατί ήδη έχουμε μεγάλες απαιτήσεις και υποχρεώσεις ως Υπουργείο Εξωτερικών. Το ότι υπάρχει κάποιος επικεφαλής του επιτελείου που θα ασχοληθεί με την εσωτερική, πρακτική προετοιμασία θα μας επιτρέψει να ασχοληθούμε με την πολιτική προετοιμασία που θα είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών. Γι’ αυτό έπρεπε να επιλεχθεί κάποιο πρόσωπο που είχε διατελέσει είτε ως Γενικός Διευθυντής είτε ως Υπουργός, να έχει ένα κύρος, να υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να ξέρει πώς λειτουργεί η δημόσια υπηρεσία, αφού η προετοιμασία θα γίνει κατά 90% από τις κρατικές υπηρεσίες». Πρόσθεσε ότι ο κ. Μολέσκης επιλέχθηκε και με βάση το έργο που έχει επιτελέσει στο Γραφείο Προγραμματισμού και το γεγονός ότι θεωρήθηκε ότι έχει ενημέρωση και τριβή με τα ζητήματα Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε παρατήρηση ότι έχουν παρατηρηθεί κενά και στο έργο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου, όπου ο κ. Μολέσκης είχε, επίσης, συμμετοχή, ο κ. Υπουργός είπε: «Πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, με όλα τα προβλήματα που είχε στο καταστατικό του, έχει επιτελέσει έργο, εξού και το διατηρούμε. Υπήρχαν εσωτερικά προβλήματα, τα οποία έχουμε διορθώσει τώρα».

Σε ερώτηση εάν, πέρα από τη Δανία και την Πολωνία, έχουν γίνει επαφές με Υπουργεία Εξωτερικών άλλων χωρών για συνεργασία στο θέμα της προετοιμασίας της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Κυπριανού είπε: «Πρώτα από όλα πρέπει να περιμένουμε να οριστικοποιηθεί η εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας και να γίνουν οι κανονισμοί λειτουργίας -που δεν υπάρχουν- της τριμελούς προεδρίας. Ανάλογα με την εξέλιξη θα υπάρχει μια εσωτερική συνεργασία πρώτα μεταξύ των τριών χωρών που θα έχουν την κοινή προεδρία και θα δούμε ποιους τομείς μπορεί να καλύψει αυτή η συνεργασία. Όσον αφορά σε διμερές επίπεδο είμαστε σε στενή και προχωρημένη επαφή με το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Εξάλλου, και το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου έχει προτείνει να μας στηρίξει σε αυτή την προσπάθεια. Περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι ανάγκες. Βεβαίως να τονίσω ότι η προσπάθειά μας θα είναι να έχουμε όσο το δυνατό περισσότερη αυτόνομη διαχείριση της Προεδρίας. Αυτό προϋποθέτει την πρόσληψη ενός αρκετά σημαντικού αριθμού προσωπικού για τη συγκεκριμένη περίοδο. Αυτό έκανε και το Λουξεμβούργο και η Σλοβενία και άλλα κράτη μέλη ακόμη και πιο μεγάλα. Άρα υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Υπάρχει, επίσης, το θέμα της απόσπασης από χώρες που έχουν μια ειδική γνώση σε εξειδικευμένους τομείς, όπως για παράδειγμα Πρέσβης της Ισπανίας που διετέλεσε και στην Κύπρο αποσπάστηκε στο σλοβενικό Υπουργείο Εξωτερικών για θέματα Λατινικής Αμερικής. Άρα μπορεί να γίνεται και μια ad hoc διευθέτηση. Βεβαίως κάθε κράτος θέλει να έχει κατά κύριο λόγο αυτόνομη διαχείριση».

Κληθείς να πει εάν έχει αυξηθεί ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εξωτερικών προκειμένου να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες που απορρέουν από μεγάλες δραστηριότητες, όπως το άνοιγμα Πρεσβειών και η προετοιμασία της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Κυπριανού είπε: «Αξίζουμε συγχαρητηρίων γιατί τα έχουμε πετύχει αυτά χωρίς να αυξηθεί ο προϋπολογισμός μας. Μάλιστα είμαστε το μόνο Υπουργείο που φαινομενικά –το τονίζω αυτό- παρουσιάζει μείωση στον προϋπολογισμό του. Φανήκαμε τυχεροί γιατί ένα μεγάλο μέρος των υποχρεώσεών μας γινόταν σε δολάρια και με τη συναλλαγματική ισοτιμία με το ευρώ έγιναν σημαντικότατες εξοικονομήσεις, τις οποίες μπορέσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να καλύψουμε τις νέες δραστηριότητες. Για τον επόμενο χρόνο θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα».

Κληθείς να απαντήσει στην έντονη κριτική που έχει δεχθεί η Κυβέρνηση για την εξωτερική της πολιτική, ότι απομονώνει την Κύπρο λόγω σχέσεων που έχει αναπτύξει με χώρες που δεν είχαμε σχέση στο παρελθόν, αλλά και για τη στάση της στο θέμα του Συνεταιρισμού για την Ειρήνη, ο κ. Κυπριανού είπε: «Όπως ξέρετε, τα Υπουργεία Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ τους και συζητάμε τα πάντα με πολύ ανοικτό και ευθύ τρόπο. Εδώ και ενάμιση χρόνο δεν μου έχει εκφρασθεί οποιοδήποτε παράπονο για οποιοδήποτε θέση ή στάση που έχει κρατήσει η Κυπριακή Δημοκρατία σε οποιονδήποτε τομέα. Κι αυτό γιατί βασιζόμαστε σε θέσεις αρχής, συνέπειας και σωστής επιχειρηματολογίας. Δεν κινούμαστε συναισθηματικά ούτε αυθαίρετα. Εκεί που μπορεί ακόμη και να διαφοροποιηθούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση –όλα τα κράτη μέλη κατά διαστήματα διαφοροποιούνται από τις κοινές θέσεις στην εξωτερική πολιτική- εφόσον γίνεται με τεκμηρίωση, είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν μαζί μας, γίνεται αποδεκτή η θέση μας».

Και πρόσθεσε: «Όσον αφορά στο Συνεταιρισμό για την Ειρήνη είναι θέμα προσέγγισης πολιτικής αν θα πρέπει να συμμετέχουμε ή όχι. Να υπενθυμίσω ότι δεν είναι πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πρόγραμμα του ΝΑΤΟ. Δεν βλέπουμε να έχουμε υποστεί οποιεσδήποτε συνέπειες μέχρι σήμερα από τη μη συμμετοχή μας στο Συνεταιρισμό για την Ειρήνη. Είναι γεγονός ότι αυτό μας εμποδίζει να συμμετέχουμε σε αποστολές στρατιωτικές που χρησιμοποιούν τα μέσα του ΝΑΤΟ ή να λαμβάνουμε εμπιστευτικές πληροφορίες του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι θέμα προσέγγισης, αν το επιθυμούμε ή όχι. Να υπενθυμίσω ότι μόνο δύο Berlin Plus αποστολές, δηλαδή στρατιωτικές αποστολές με χρήση μέσων του ΝΑΤΟ, υπήρξαν στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μόνο μία είναι σήμερα εν ισχύ. Η Κύπρος, όμως, συμμετέχει χωρίς πρόβλημα στις μη στρατιωτικές αποστολές. Άρα θα έλεγα ότι τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δεν βλέπω να έχουμε υποστεί οποιαδήποτε απομόνωση ούτε μου έχει εκφράσει οποιοσδήποτε από τους εταίρους μας εισήγηση ή παρότρυνση για συμμετοχή. Εμείς θεωρούμε ότι για τα προβλήματα της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ ευθύνεται αποκλειστικά η Τουρκία και η άρνηση της Τουρκίας να δεχθεί ότι υπάρχουν 27 κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό γίνεται αντιληπτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι μέχρι σήμερα έχουμε κάνει σωστή διαχείριση τουλάχιστον αυτού του ζητήματος».

Ερωτηθείς εάν βλέπει να διαμορφώνεται ένα συγκεκριμένο κλίμα σε σχέση με την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας ενόψει Δεκεμβρίου, ο κ. Κυπριανού είπε: «Όχι. Με εξαίρεση 2-3 χώρες μη θεωρείτε όχι υπάρχει άλλος από τους 27 που ασχολείται με αυτό το θέμα, λόγω οικονομικής κρίσης, εσωτερικών ή πολιτικών προβλημάτων και άλλων προτεραιοτήτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους υπόλοιπους και για μας ακόμη είναι νωρίς για να καθοριστεί μια στρατηγική, γιατί σε ένα μεγάλο βαθμό πολλά εξαρτώνται και από την πορεία των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού. Ακούσατε και το Σουηδό Υπουργό Εξωτερικών πριν από λίγες μέρες που ουσιαστικά είπε ότι ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί το Κυπριακό μπορεί να υπάρχει και εξέλιξη στον τομέα υλοποίησης των υποχρεώσεων της Τουρκίας. Εμείς ετοιμαζόμαστε για όλα τα σενάρια με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς».

Ο Υπουργός Εξωτερικών διευκρίνισε ότι «δεν υπάρχει βέτο με την έννοια που υπήρχε το 2004 ή όταν ξεκίνησαν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας. Για να σταματήσει επίσημα η διαδικασία της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ληφθεί κοινή απόφαση των 27. Άρα οι επιλογές θα είναι είτε από κοινού να αποφασιστούν επιπτώσεις για την Τουρκία είτε να αποφασίσει η Κύπρος -από μόνη της ή και με άλλους εταίρους που θα πείσουμε- να μη δίνει συγκατάθεση για άνοιγμα κεφαλαίων». Πρόσθεσε ότι, όπως συμφωνήθηκε και κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ελλάδας στην Κύπρο, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι σε συνεννόηση και συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση και υπάρχει συντονισμός των Υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών. «Βεβαίως αυτά θα αξιολογούνται ανάλογα με τις εξελίξεις σε διάφορους τομείς. Αλλά δεν είναι θέμα που μου το έχει εγείρει οποιοσδήποτε εταίρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα εμείς το εγείρουμε εκεί που πιστεύουμε ότι πρέπει, τι αναμένουμε να γίνει το Φθινόπωρο. Ωστόσο, δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή την ύψιστη προτεραιότητα για τα περισσότερα κράτη μέλη», σημείωσε.

Ο κ. Υπουργός επεσήμανε ότι έχει δοθεί η λανθασμένη εντύπωση πως αν πούμε εμείς όχι, θα διακοπεί η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Δεν είναι έτσι, είπε και εξήγησε πως για το αν θα σταματήσει η πορεία της Τουρκίας ή τι επιπτώσεις θα έχει, θα πρέπει η απόφαση των 27 να είναι ομόφωνη. «Αυτό όμως, δεν στερεί το δικαίωμα της Κύπρου ή οποιουδήποτε κράτους μέλους ή ομάδας κρατών μελών να παγώσουν κεφάλαια. Για παράδειγμα, υπάρχουν 8 επίσημα παγοποιημένα, διότι σχετίζονται με την μη υλοποίηση των υποχρεώσεων της Τουρκίας, Πρωτόκολλο της Τουρκίας της Αγκύρας και ούτω καθεξής. Η Γαλλία από μόνη της έχει παγώσει ένα αριθμό κεφαλαίων ιδεολογικά, γιατί προνοούν πλήρη ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως, υπάρχουν και άλλα κεφάλαια που δεν ανοίγουν λόγω των κριτηρίων που έχει θέσει η Κυπριακή Δημοκρατία. Εκεί, όμως, υπάρχει μια διαφορά: δεν τα έχουμε παγώσει. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να ανοίξουν τα κεφάλαια και εφόσον δεν εφαρμόζονται αυτές οι θέσεις, δεν ανοίγουνε. Αυτή ήταν η προσέγγιση και η τακτική που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια. Όμως, όσον αφορά στην αξιολόγηση το Φθινόπωρο, νομικά δεν στερούμαστε το δικαίωμα να εγείρουμε ενστάσεις σε οποίο κεφάλαιο, ακόμη και σε όλα, αν επιθυμούμε. Εκεί θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση της πολιτικής πτυχής. Εγώ σας έθεσα τις νομικές αρχές», είπε ο κ. Υπουργός.

Ο κ. Κυπριανού διευκρίνισε ότι το κεφάλαιο της ενέργειας δεν περιλαμβανόταν σε αυτά, για τα οποία υπήρχε πρόθεση από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας να εμποδίσει το άνοιγμά του, διότι δεν σχετίζεται με το κυπριακό πρόβλημα. «Είναι η αλόγιστη, αδικαιολόγητη συμπεριφορά της Τουρκίας και η απειλή χρήσης βίας που μας έχει υποχρεώσει να φέρουμε την ένστασή μας», είπε.

Σημείωσε, δε, ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. «Η Σλοβενία και να παγώσει για πάντα την ένταξη της Κροατίας δεν έχει τίποτε να χάσει. Εμείς έχουμε έναν παράγοντα που πρέπει πάντα να αξιολογούμε, ότι η ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας είναι ένα από τα βασικά της κίνητρα για επίλυση του Κυπριακού. Εξού και το 2004 η Κύπρος έδωσε συγκατάθεση για έναρξη διαπραγματεύσεων».

Κληθείς να πει εάν, πέντε χρόνια μετά, έχει γίνει απολογισμός των εκτιμήσεων και σχεδιασμών μας ότι δίδουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, ο κ. Κυπριανού είπε: «Όσον αφορά στις επιμέρους υποχρεώσεις δεν έχουμε δει καμία πρόοδο. Όμως είμαστε τώρα στο στάδιο διαπραγμάτευσης για την επίλυση του Κυπριακού που είναι το βασικό μας αίτημα. Αυτό θέλουμε πάνω από όλα. Εδώ τώρα κρίνεται η Τουρκία και θα δούμε».

Σε ερώτηση εάν γίνονται μελέτες για το ενδεχόμενο ειδικής σχέσης μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Κυπριανού τόνισε ότι οποιαδήποτε σχέση, ακόμη και η ίδια η πορεία της Τουρκίας συνεπάγεται τη συμμόρφωσή της σε υποχρεώσεις. «Συνεπώς, αν αποφασιστεί ειδική σχέση και όχι ένταξη, αυτό δεν σημαίνει ότι υποχωρούμε εμείς στα υπόλοιπα θέματα, δηλαδή εξομάλυνση σχέσεων, αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας κ.ο.κ», είπε.

Κληθείς να πει εάν υιοθετεί την άποψη του Σουηδού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος σύνδεσε την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας με την πορεία των συνομιλιών, κ. Κυπριανού είπε: «Να υπενθυμίσω ότι η συμβολή και η συνεργασία της Τουρκίας στην επίλυση του Κυπριακού περιλαμβάνεται στις προϋποθέσεις, για τις οποίες θα κριθεί το Δεκέμβριο. Με βάση τη Δήλωση και την κοινή θέση των 27 είναι υποχρέωση της Τουρκίας και η επίλυση του Κυπριακού και είναι με αυτή την έννοια που τοποθετήθηκε. Ταυτόχρονα ήταν σαφής η τοποθέτησή του ότι υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, το οποίο θα τηρηθεί και θα γίνει αξιολόγηση το Φθινόπωρο. Αυτό έχει σημασία».

Σε ερώτηση αναφορικά με τις επισκέψεις του στο εξωτερικό, ο κ. Κυπριανού εξήγησε ότι υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες: οι επισκέψεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών, αυτές δηλαδή που εμπίπτουν στις ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις, η συμμετοχή σε συναντήσεις πολυμερών οργανισμών, όπως η Γενική Συνέλευση των ΗΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης, η συνοδεία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας σε επίσημες επισκέψεις και, τέλος, οι διμερείς επισκέψεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Πρόσθεσε ότι στο σύνολό τους ανήλθαν σε 70 επισκέψεις.

Σε ερώτηση αν γίνονται σκέψεις για ναύλωση ειδικού αεροσκάφους από τη Δημοκρατία, ο κ. Κυπριανού είπε: «Είναι ένα θέμα που ως Υπουργείο το μελετάμε, ειδικά στο πλαίσιο της Προεδρίας. Είναι αστείο να πει κανείς ρεαλιστικά ότι μπορεί να αντεπεξέλθει μια χώρα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πετώντας με εμπορικές πτήσεις όποτε υπάρχουν. Διότι, έχουμε διπλό πρόβλημα, είμαστε μακριά από τα υπόλοιπα κράτη μέλη και δεν έχουμε αεροπορική σύνδεση στο βαθμό που έχουν οι άλλες χώρες. Για τις Βρυξέλλες π.χ. έχουμε 2 φορές την βδομάδα και σε μέρες που δεν εξυπηρετούν κανένα, Τρίτη και Παρασκευή. Αυτό είναι ένα πρακτικό πρόβλημα. Είναι αστείο να υπαινίσσεται κανείς ότι μπορεί να γίνει Προεδρία με αυτό τον τρόπο. Λαμβάνονται όλοι οι παράγοντες υπόψη και ιδιαίτερα ο οικονομικός, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο της ανάγκης περισυλλογής».

Ο κ. Κυπριανού εξήγησε ότι δεν πρόκειται για πολυτέλεια, αφού «είναι πολύ πιο άνετο να ταξιδέψει κανείς με μια αεροπορική εταιρεία, διότι αναγκαστικά θα πάει από την προηγούμενη μέρα, θα κάνει την συνάντησή του και θα γυρίσει την επόμενη μέρα», ενώ αντιθέτως όταν έχεις αεροπλάνο στη διάθεση σου η αναχώρηση, η συνάντηση και η επιστροφή γίνονται την ίδια ημέρα, γεγονός που το καθιστά πιο κουραστικό. Ωστόσο, είπε ο κ. Κυπριανού, «κάποια στιγμή θα πρέπει να αξιολογηθεί η απώλεια χρόνου Προέδρου, Υπουργού, ακόμη των λειτουργών που τους συνοδεύουν και πώς μεταφράζεται σε εργατοώρες». «Αλλά, αντιλαμβάνεστε ότι με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα είναι ένα ζήτημα, το οποίο το βλέπουν με δισταγμό αυτή τη στιγμή», είπε.

Σε ερώτηση εάν θα γίνει ανασχεδιασμός του τομέα της διαφώτισης, ο κ. Κυπριανού είπε: «Είμαστε στην τελευταία φάση. Υπάρχει Υπουργική Επιτροπή, εκ μέρους της οποίας έχουμε ετοιμάσει από κοινού με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο μια πρόταση, η οποία έχει σταλεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Γι’ αυτό και προτίμησα να μην μπω σε λεπτομέρειες, αφού κάτι που δεν έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο δεν είναι σωστό να το ανακοινώνω. Όμως σας λέω ότι βασικό χαρακτηριστικό θα είναι να μην είναι μια εκ των υστέρων απλή κάλυψη των εξόδων άλλων οργανισμών, είτε είναι κόμματα, δήμοι ή οργανώσεις –αυτό είναι ένα μόνο κομμάτι της διαφώτισης. Πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη, προληπτικά όμως, δηλαδή ποιος είναι ο στόχος το επόμενο εξάμηνο και πώς τον επιτυγχάνουμε. Αυτή είναι η φιλοσοφία».

Σε ερώτηση σχετικά με την αγορά του οικήματος όπου στεγαζόταν η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στις Βρυξέλλες από την Εκκλησία της Κύπρου, ο κ. Κυπριανού είπε το ποσόν έχει ήδη κατατεθεί στο ταμείο του Κράτους.

Ο κ. Κυπριανού εξέφρασε την εκτίμηση ότι τι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου Εξωτερικών και πρόσθεσε ότι ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λόγω της αύξησης του προσωπικού του Υπουργείου εξετάζεται η δυνατότητα επέκτασης των υπηρεσιών του και σε άλλα κτήρια, εκτός από το κτήριο που του έχει ήδη παραχωρηθεί επί της οδού Κυριάκου Μάτση.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:15:50 PM