Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 3.11.2008, για την πλήρωση κενών θέσεων Λειτουργού Αρχείων και Επικοινωνιών, Υπουργείο Εξωτερικών - 16/03/2009


Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι οι υποψήφιοι με τον πιο κάτω αριθμό ταυτότητας πέτυχαν στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη στις 3 Νοεμβρίου 2008 στα πλαίσια της διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων Λειτουργού Αρχείων και Επικοινωνιών, Υπουργείο Εξωτερικών.


Α/Α
Αρ.
Ταυτότητας
Ελληνικά


(20%)
Αγγλικά


(20%)
Γενικές Γνώσεις

(10%)
Ειδικό Θέμα
Τεχνικά

(50%)
Μέσος όρος Βαθμολογία

(100%)
1.
837771
16,25
18
3,50
40,50
78
2.
809839
15,50
18
7,75
26,50
68
3.
784435
16,75
14
7,62
29,50
68
4.
864498
15,75
18
4,25
26
64
5.
829491
15,25
20
7
20,50
63
6.
848407
15,62
18
8,50
20,50
63
7.
836896
15,25
20
7,87
20
63
8.
833026
14,37
18
8,50
21
62
9.
775555
15,62
18
6,25
20
60
10.
726814
18,25
14
4,50
20
57
11.
817826
16,25
10
4,37
26,50
57
12.
867906
14,25
14
7
20
55
13.
721589
15,87
10
4,50
23,50
54

Επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θεωρούνται όσοι εξασφάλισαν συνολικά γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο κάθε ένα από τα θέματα που περιλαμβάνονταν στην εξέταση 40% τουλάχιστον.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η τελική απόφαση για την υποψηφιότητα των επιτυχόντων θα εξαρτηθεί από το κατά πόσον αυτοί (α) ικανοποιούσαν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων τις απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης και (β) πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που καθορίζουν οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

10 Μαρτίου 2009Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:15:23 PM