Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Η Υπουργός Εξωτερικών συμμετείχε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες - 18/02/2013


Πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες η Σύνοδος του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ. Την Κύπρο εκπροσώπησε στο Συμβούλιο η Υπουργός Εξωτερικών δρ Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή.


Στην ημερήσια διάταξη των εργασιών του Συμβουλίου ήταν, μεταξύ άλλων, οι εξελίξεις στο Μάλι, η Ανατολική Εταιρική Σχέση της ΕΕ καθώς και η κατάσταση στη Συρία, θέματα για τα οποία το Συμβούλιο υιοθέτησε σχετικά Συμπεράσματα. To Συμβούλιο υιοθέτησε επίσης Συμπεράσματα για τη Ζιμπάμπουε, με τα οποία, μεταξύ άλλων, ανανεώνει τα περιοριστικά μέτρα έναντι της χώρας. Συζητήθηκαν, επίσης, η κατάσταση στο Ιράκ και διάφορες εξελίξεις σε σχέση με την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή.

Στα Συμπεράσματα αναφορικά με την τρέχουσα κατάσταση στο Μάλι, το Συμβούλιο τονίζει τη στήριξη του σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή του Οδικού Χάρτη Μετάβασης από την Κυβέρνηση του Μάλι, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για διεξαγωγή εκλογών καθώς και δημιουργία εθνικής επιτροπής διαλόγου και συμφιλίωσης. Περαιτέρω, στα Συμπεράσματα επαναλαμβάνεται η σημασία της μεταβατικής περιόδου ως προϋπόθεση για τη σταδιακή αποδέσμευση της αναπτυξιακής βοήθειας προς το Μάλι. Υιοθετούνται επίσης συνοδευτικά μέτρα για ενίσχυση της σταθερότητας και της χρηστής διακυβέρνησης, όπως η ενίσχυση των ικανοτήτων του Μάλι για παροχή βασικών υπηρεσιών και η στήριξη των περιοχών που έχουν απελευθερωθεί, η ενίσχυση της ασφάλειας και της δικαιοσύνης με παροχή τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και η γενικότερη στήριξη της διαδικασίας συμφιλίωσης. Το Συμβούλιο ενέκρινε, επίσης, την έναρξη της στρατιωτικής αποστολής ΚΠΑΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUTM Mali) που θα συμβάλει στην εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων του Μάλι.

Σε σχέση με την Ανατολική Εταιρική Σχέση (ΑΕΣ) - η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2009, εντάσσεται στο πλαίσιο της Πολιτικής Γειτονίας και άπτεται των σχέσεων της ΕΕ με τους ανατολικούς εταίρους - το Συμβούλιο υιοθέτησε Συμπεράσματα, στα οποία, μεταξύ άλλων, επισημαίνεται η σημασία της ΑΕΣ ως ιδιαίτερη διάσταση της Πολιτικής Γειτονίας και τονίζεται η σπουδαιότητα της επιτάχυνσης της πολιτικής σύνδεσης και οικονομικής ενσωμάτωσης των Ανατολικών εταίρων με την Ένωση. Το Συμβούλιο εξέτασε επίσης τις εξελίξεις και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και συζήτησε τα επόμενα βήματα μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής για την ΑΕΣ που θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Νοέμβριο στο Βίλνιους κατά τη διάρκεια της Λιθουανικής Προεδρίας.

Η συζήτηση για τη Συρία περιστράφηκε γύρω από τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις αλλά επικεντρώθηκε, κυρίως, στη σχετική επιβολή κυρώσεων κατά του Συριακού καθεστώτος και την ανανέωση του στρατιωτικού εμπάργκο κατά της χώρας. Στα Συμπεράσματα για την κατάσταση στη χώρα, το Συμβούλιο, μεταξύ άλλων, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα απαράδεκτα επίπεδα βίας και παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία προκαλούν τρομερά δεινά και δοκιμασίες σε εκατομμύρια άτομα στη χώρα. Το Συμβούλιο χαιρετίζει όλες τις προσπάθειες για ειρηνική επίλυση της κρίσης και εκφράζει την πλήρη υποστήριξη του στον Ειδικό Αντιπρόσωπο Lakhder Brahimi για προώθηση μιας αποτελεσματικής λύσης στη χώρα. Αναφορικά με τα περιοριστικά μέτρα εναντίον της Συρίας, το Συμβούλιο αποφάσισε να τα ανανεώσει για περίοδο τριών ακόμη μηνών, τροποποιώντας τα ανάλογα, ούτως ώστε να δοθεί περαιτέρω στήριξη με μη θανατηφόρα μέσα και τεχνική βοήθεια για την προστασία των αμάχων. Το Συμβούλιο θα συνεχίσει να εργάζεται προς την κατεύθυνση της αξιολόγησης και επανεξέτασης, αν χρειάζεται, των κυρώσεων εναντίον της Συρίας ούτως ώστε να παράσχει στήριξη και βοήθεια προς την αντιπολίτευση.

Σε παρέμβαση της η Υπουργός Εξωτερικών, μεταξύ άλλων, επανέλαβε την έντονη ανησυχία της Κύπρου για τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη μεγάλη ανθρωπιστική κρίση στη Συρία. Εξέφρασε, επίσης, την πλήρη υποστήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στις προσπάθειες του Ειδικού Αντιπροσώπου Lakhder Brahimi και σε μια πολιτική διευθέτηση του προβλήματος. Χαιρέτισε, ως εκ τούτου, τις πρόσφατες τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης για έναρξη πολιτικού διαλόγου και επαφών με τη Ρωσική Ομοσπονδία.

Τους Υπουργούς Εξωτερικών απασχόλησε επίσης η κατάσταση στο Ιράκ - η οποία, δέκα χρόνια μετά την πτώση του Σαντάμ Χουσεϊν, αν και έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου προς την κατεύθυνση μιας λειτουργικής δημοκρατίας - παραμένει εύθραυστη και εύκολα αναστρέψιμη, αφού οι βίαιες επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας συνεχίζονται.

Κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας, οι Υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν τις τρέχουσες εξελίξεις σε σχέση με την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου, η δρ Κοζάκου-Μαρκουλλή έλαβε, επίσης, μέρος στην 3η Υπουργική Σύνοδο της Βόρειας Διάστασης, στην οποία συμμετέχουν, πέραν των κρατών μελών της ΕΕ, η Ρωσία, η Ισλανδία και η Νορβηγία. Στη Σύνοδο υιοθετήθηκε κοινή δήλωση στην οποία, μεταξύ άλλων, τονίζεται η σημασία της ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας στη βόρεια Ευρώπη, κυρίως όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος στη Βαλτική Θάλασσα και στους τομείς των μεταφορών, του εμπορίου, της υγείας και της κοινωνικής ευημερίας.



Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:43:12 PM