Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι της Κύπρου στο Εξωτερικό


ΕΛΒΕΤΙΑ


Δρ. Αντώνιος Φράγκος
Επίτιμος Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας - Γενεύη

Προξενείο:
17 Goetz
Monin 1205
Genève
Suisse

Τηλ.: + 41 22 32 97 840, + 41 22 32 97 822
Τηλεμοιότυπο: + 41 22 32 97 958
Ηλεκτρ. Διεύθ.: frangosantoine@bluewin.ch


Ώρες Γραφείου:
10:00 - 12:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)
14:00 - 16:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)Τελευταία Ενημέρωση στις: 08/04/2020 04:00:22 PM