Κυπριακή Δημοκρατία

Διπλωματικές Αποστολές στο Εξωτερικό


ΝΗΣΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ


ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

Έδρα Υπάτης Αρμοστείας:
Αυστραλία

Διεύθυνση:
30, Beale Crescent
Deakin ACT 2600
Canberra
Australia

Τηλ.: + 612 62 810 832
Τηλεμοιότυπο: + 612 62 810 860
Ηλεκτρ. Διεύθ.: info@cyprus.org.au, consular@cyprus.org.au, press@cyprus.org.au
Ιστοσελίδα: http://www.cyprus.org.au


Α.Ε. Κα. Μάρθα Α. Μαυρομμάτη
Ύπατος Αρμοστής
26.04.2018
Τελευταία Ενημέρωση στις: 26/04/2018 11:24:58 AM