Κυπριακή Δημοκρατία

Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κύπρο & Διεθνείς Οργανισμοί


ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ


ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


Ύπατη Αρμοστεία:
41, Eagle Street
Holborn
London WC1R 4TL
United Kingdom

Τηλ.: + 44 207 4040 140
Τηλεμοιότυπο: + 44 207 430 98 62
Ηλεκτρ. Διεύθ.: info@slhc-uk.org.uk


Ώρες Γραφείου:
09:30 - 17.00 (Δευτέρα - Παρασκευή)

Τμήμα Προξενικών και Θεωρήσεων Εισόδου:
10.00 - 13.00, 14.00 - 15.30 (Δευτέρα - Πέμπτη)


Εθνική Επέτειος:
27 ΑπριλίουΑ.Ε. Koς. Edward Mohamed Turay
Υπατος Αρμοστής
06.05.2010


Κος. James B. Allie
01.2002
Kα. Cecilia ALLIE


Koς. Sahr
Demba
01.2001
Σύμβουλος
Kα. Fatmata DembaΤελευταία Ενημέρωση στις: 03/07/2018 08:58:42 AM