Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την εκμετάλλευση της καφετέριας του Υπουργείου Εξωτερικών - 25/10/2013


Το Υπουργείο Εξωτερικών ζητά προσφορές για την εκμετάλλευση της καφετέριάς του στη Λευκωσία, για περίοδο τριών χρόνων, με δικαίωμα παράτασης για ακόμα μία περίοδο διάρκειας δύο χρόνων.


Οι προσφορές, οι οποίες θα απευθύνονται στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών, πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναγράφεται «Προσφορά για την εκμετάλλευση της καφετερίας του Υπουργείου Εξωτερικών», όχι αργότερα από τις 9 π.μ. της Παρασκευής 8 Νοεμβρίου 2013, στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπουργείο Εξωτερικών (Κιβώτιο Προσφορών), Λεωφόρος Προεδρικού, 1447 Λευκωσία.

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα προσφορών μπορούν να ληφθούν από το Υπουργείο Εξωτερικών (Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων, τηλ.: 22651142 / 22651148).Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:47:07 PM