Κυπριακή Δημοκρατία

Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κύπρο & Διεθνείς Οργανισμοί


ΚΑΜΠΟΤΙΑΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΜΠΟΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρεσβεία:
4 rue Adolphe Yvon
75116 Paris
France

Τηλ.: + 33 1 45 03 47 20, + 33 7 83 19 51 67 (24 ώρες τηλεφωνική επικοινωνία έκτακτης ανάγκης)
Τηλεμοιότυπο: + 33 1 45 03 47 40
Ηλεκτρ. Διεύθ.: arc@ambcambodgeparis.info
Ιστοσελίδα: www.ambcambodgeparis.infoΠροξενικό Τμήμα:
Τηλ.: + 33 1 45 03 47 20
Τηλεμοιότυπο: + 33 1 45 03 47 40
Ηλεκτρ. Διεύθ.: arc@ambcambodgeparis.info


Ώρες Γραφείου:
09:00 - 13:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)
14:00 - 17:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)


Εθνική Επέτειος:
9 ΝοεμβρίουDr. Widhya Chem
02.11.2009
Πρέσβης


Κος. Thyra Chheang
Σύμβουλος Υπουργού


Κα. Soveasna Sun
Σύμβουλος


Κος. Sovanra Nong
Γραμματέας Β΄ (υπεύθυνος για Κύπρο)


Κος. Vorngyou Hin
Γραμματέας Β΄Τελευταία Ενημέρωση στις: 02/08/2018 11:59:32 AM