Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ψήφισμα 1873 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για ανανέωση της θητείας της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο - 30/05/2009


Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε στις 29 Μαΐου 2009 με 14 ψήφους υπέρ και μίας κατά (Τουρκία) το ψήφισμα 1873 (2009) για ανανέωση της θητείας της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Το ψήφισμα έχει ως ακολούθως:


"Το Συμβούλιο Ασφαλείας,

Χαιρετίζοντας την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ημερομηνίας 15 Μαΐου 2009 (S/2009/248) αναφορικά με τις επιχειρήσεις της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο,

Σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνεί ότι δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στο νησί η παρουσία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ είναι απαραίτητη πέραν της 15ης Ιουνίου, 2009,

Απηχώντας τη σταθερή πεποίθηση του Γενικού Γραμματέα ότι την ευθύνη για την εξεύρεση λύσης φέρουν πρώτα και κύρια οι ίδιοι οι Κύπριοι, τονίζοντας ότι τώρα υπάρχει μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία για την επίτευξη ουσιαστικής προόδου, και επαναβεβαιώνοντας τον πρωταρχικό ρόλο των Ηνωμένων Εθνών να υποβοηθήσουν τα μέρη να οδηγήσουν την διένεξη στην Κύπρο και τη διαίρεση του νησιού σε μια συνολική και μόνιμη διευθέτηση,

Συγχαίροντας τον Ελληνοκύπριο και Τουρκοκύπριο ηγέτη για την ηγετική ικανότητα που έχουν επιδείξει και καλωσορίζοντας θερμά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα στις απευθείας διαπραγματεύσεις καθώς και τις κοινές δηλώσεις των ηγετών,

Ενθαρρύνοντας έντονα τους ηγέτες να αυξήσουν το μομέντουμ στις διαπραγματεύσεις για να διασφαλίσουν την πλήρη αξιοποίηση αυτής της ευκαιρίας για επίτευξη συνολικής διευθέτησης στη βάση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας,

Τονίζοντας τη σημασία που προσδίδει η διεθνής κοινότητα όλες οι πλευρές να εμπλακούν πλήρως, με ευελιξία και εποικοδομητικά στις διαπραγματεύσεις και προσβλέποντας σε ουσιαστική πρόοδο στο εγγύς μέλλον,

Χαιρετίζοντας την πρόθεση του Γενικού Γραμματέα να τηρήσει το Συμβούλιο Ασφαλείας ενήμερο για περαιτέρω εξελίξεις και πρόοδο,

Χαιρετίζοντας επίσης την εφαρμογή κάποιων από τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που ανακοινώθηκαν από τους ηγέτες, και προτρέποντας για μια ανανεωμένη προσπάθεια για την εφαρμογή των υπολοίπων μέτρων και για συμφωνία και εφαρμογή περαιτέρω μέτρων για οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινοτήτων,
Επαναβεβαιώνοντας τη σημασία της συνεχούς διακίνησης των Κυπρίων στην Πράσινη Γραμμή, ενθαρρύνοντας τη διάνοιξη με αμοιβαία συμφωνία και άλλων σημείων διέλευσης, και σημειώνοντας τη δέσμευση στις κοινές δηλώσεις των ηγετών να επιδιώξουν τη διάνοιξη του σημείου διέλευσης στο Λιμνίτη/Yesilirmak, ενθαρρύνοντας εφαρμογή της δέσμευσης για τη δεύτερη φάση της αποκατάστασης της διόδου της οδού Λήδρας και προτρέποντας στο πλαίσιο αυτό τους δύο ηγέτες να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την εφαρμογή αυτών των μέτρων,
Πεπεισμένο για τα πολλά και σημαντικά οφέλη που θα προκύψουν για όλους τους Κυπρίους από μία συνολική και διαρκή διευθέτηση του Κυπριακού και ενθαρρύνοντας και τις δύο πλευρές να εξηγήσουν με σαφήνεια αυτά τα οφέλη όπως και την ανάγκη αυξημένης ευελιξίας και συμβιβασμού, ώστε να τα διασφαλίσουν και για τις δύο κοινότητες πολύ πριν από οποιαδήποτε τελικά δημοψηφίσματα,

Επισημαίνοντας τον υποστηρικτικό ρόλο που θα συνεχίζει να διαδραματίζει η διεθνής κοινότητα βοηθώντας τον Ελληνοκύπριο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη να αξιοποιήσουν πλήρως την παρούσα ευκαιρία,

Σημειώνοντας την εκτίμηση του Γενικού Γραμματέα ότι η κατάσταση στο θέμα ασφάλειας στο νησί και κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής παραμένει σταθερή, χαιρετίζοντας τη μείωση του συνολικού αριθμού επεισοδίων στα οποία εμπλέκονται οι δύο πλευρές, και προτρέποντας τις δύο πλευρές να αποφύγουν οποιεσδήποτε ενέργειες, περιλαμβανομένων περιορισμών στη διακίνηση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ όπως σημειώνονται στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ(S/2009/248) που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κλιμάκωση της έντασης και να υπονομεύσουν την καλή πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής ή να βλάψουν την καλή θέληση στο νησί,

Σημειώνοντας τη σταθερή πεποίθηση του Γενικού Γραμματέα ότι η κατάσταση στην ουδέτερη ζώνη θα είχε βελτιωθεί εάν και οι δύο πλευρές αποδέχονταν το μνημόνιο του 1989 που χρησιμοποιούν τα Ηνωμένα Έθνη,

Χαιρετίζοντας την πρόοδο που επιτεύχθηκε όσον αφορά τις δραστηριότητες αποναρκοθέτησης, και προσβλέποντας στην εκκαθάριση των υπόλοιπων ναρκοπεδίων,

Χαιρετίζοντας την πρόοδο και τη συνέχιση των σημαντικών δραστηριοτήτων της Επιτροπής για τους Αγνοουμένους, απηχώντας την έκκληση του Γενικού Γραμματέα για ανάληψη κάθε δυνατής ενέργειας που θα επιτάχυνε τη διαδικασία εκταφής και εκφράζοντας την ελπίδα ότι η διαδικασία αυτή θα προωθήσει τη συμφιλίωση μεταξύ των κοινοτήτων,

Συμφωνώντας πως ενεργός συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών είναι απαραίτητη για την πολιτική διαδικασία, και μπορεί να συμβάλει ώστε μια λύση να είναι διαρκής, χαιρετίζοντας όλες τις προσπάθειες για την προώθηση δικοινοτικών επαφών και εκδηλώσεων περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, και από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών στο νησί, και προτρέποντας τις δύο πλευρές να προωθήσουν την ενεργό εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών και την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ οικονομικών και εμπορικών φορέων και την απομάκρυνση όλων των εμποδίων για τέτοιες επαφές,

Υπογραμμίζοντας την ανάγκη το Συμβούλιο να προωθήσει μία σθεναρή στρατηγική προσέγγιση όσον αφορά την ανάπτυξη ειρηνευτών,

Χαιρετίζοντας την πρόθεση του Γενικού Γραμματέα να παρακολουθεί στενά όλες τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, και σημειώνοντας τη σημασία του εκ των προτέρων σχεδιασμού σε σχέση με τη διευθέτηση, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων εισηγήσεων για περαιτέρω προσαρμογές στους όρους εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, τη σύνθεση της Δύναμης και της ουσίας των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις και τις απόψεις των πλευρών,

Χαιρετίζοντας τις συνεχείς προσπάθειες του Αλεξάντερ Ντάουνερ, Ειδικού Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα, με την εντολή να βοηθήσει τα μέρη στη διεξαγωγή απευθείας διαπραγματεύσεων που στοχεύουν στην επίτευξη μιας συνολικής διευθέτησης,

Απηχώντας, επίσης, την ευγνωμοσύνη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προς τις Κυβερνήσεις της Κύπρου και της Ελλάδας για τις εθελοντικές τους εισφορές για χρηματοδότηση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και την παράκληση του για επιπλέον εθελοντικές εισφορές από άλλες χώρες και οργανισμούς,

Χαιρετίζοντας και ενθαρρύνοντας τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών να ευαισθητοποιήσουν το προσωπικό της Ειρηνευτικής Δύναμης για την πρόληψη και τον έλεγχο του HIV/AIDS και άλλων μεταδοτικών ασθενειών σε όλες τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις,

1. Χαιρετίζει την ανάλυση των εξελίξεων κατά τους τελευταίους έξι μήνες που περιέχεται στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα, σύμφωνα με την εντολή του

2. Καλωσορίζει επίσης την πρόοδο που σημειώθηκε μέχρι στιγμής στις απευθείας συνομιλίες και την προοπτική που έχει δημιουργηθεί για περαιτέρω πρόοδο στο εγγύς μέλλον προς την κατεύθυνση μιας συνολικής και διαρκούς διευθέτησης

3. Προτρέπει για πλήρη αξιοποίηση αυτής της ευκαιρίας, συμπεριλαμβανομένης της εντατικοποίησης του μομέντουμ των διαπραγματεύσεων, βελτίωσης του κλίματος εμπιστοσύνης και καλής θέλησης και εμπλοκής στη διαδικασία με εποικοδομητικό και ειλικρινή τρόπο

4. Προτρέπει επίσης την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης και προσβλέπει σε συμφωνία και εφαρμογή περαιτέρω μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της διάνοιξης και άλλων σημείων διέλευσης

5. Επαναβεβαιώνει όλα τα σχετικά ψηφίσματα για την Κύπρο, ιδιαίτερα το ψήφισμα 1251 (1999) της 29ης Ιουνίου 2009 και μεταγενέστερα ψηφίσματα

6. Εκφράζει την πλήρη υποστήριξη του προς την ΟΥΝΦΙΚΥΠ και αποφασίζει να παρατείνει την εντολή της μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2009

7. Καλεί και τις δύο πλευρές να εξακολουθήσουν να διαβουλεύονται με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ με τη μορφή του κατεπείγοντος, και σεβόμενες τους όρους εντολής της Δύναμης, για την οριοθέτηση της ουδέτερης ζώνης και για το μνημόνιο των Ηνωμένων Εθνών του 1989, με στόχο την γρήγορη επίτευξη συμφωνίας σε εκκρεμή θέματα

8. Καλεί την τουρκοκυπριακή πλευρά και τις τουρκικές δυνάμεις να αποκαταστήσουν το στρατιωτικό στάτους κβο στα Στροβίλια που υπήρχε πριν από τις 30 Ιουνίου του 2000

9. Ζητά από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει έκθεση για την εφαρμογή αυτού του ψηφίσματος καθώς και για τον εκ των προτέρων σχεδιασμό σε σχέση με τη διευθέτηση, μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2009 και να ενημερώνει το Συμβούλιο Ασφαλείας για τις εξελίξεις όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο

10. Χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την ΟΥΝΦΙΚΥΠ για την εφαρμογή της πολιτικής του Γενικού Γραμματέα για μηδενική ανοχή στη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση και τη διασφάλιση πλήρους συμμόρφωσης του προσωπικού της με τον κώδικα συμπεριφοράς των Ηνωμένων Εθνών, καλεί τον Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες γι' αυτό το σκοπό και να κρατά ενήμερο το Συμβούλιο Ασφαλείας, και προτρέπει τις χώρες που διαθέτουν στρατεύματα να προβούν στις κατάλληλες προληπτικές ενέργειες περιλαμβανομένης της ενημερωτικής εκπαίδευσης τους πριν την έναρξη της αποστολής, και να λαμβάνουν πειθαρχικά και άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν την πλήρη ανάληψη ευθυνών σε περιπτώσεις τέτοιων ενεργειών του προσωπικού τους

11. Αποφασίζει να συνεχίσει να παρακολουθεί ενεργά το θέμα.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:16:21 PM