Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Χαιρετισμός της Υπουργού Εξωτερικών δρος Ερατούς Κοζάκου-Μαρκουλλή στην τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, που διοργανώνει ο Δήμος Λευκωσίας - 01/07/2012


Η σημερινή μέρα αποτελεί μια ιστορική και περήφανη στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία. Αναλαμβάνουμε, από τώρα και για έξι μήνες, την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε, μέσα από αυτή την Προεδρία, στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, στην «όλο και πιο εγγύτερη ένωση» των κρατών και των πολιτών της Ευρώπης.


Προετοιμαζόμαστε εδώ και χρόνια. Το σύνολο της Κυβέρνησης και της δημόσιας υπηρεσίας, αλλά και ολόκληρος ο πολιτικός κόσμος, οι Δήμοι και οι κοινότητες, αλλά και οι πολίτες της Κύπρου έχουν κινητοποιηθεί για να είμαστε έτοιμοι για μια αποτελεσματική και επιτυχημένη Προεδρία. Μια Προεδρία που θα αναδείξει τον ρόλο της χώρας μας ως εποικοδομητικού εταίρου και ως αξιόπιστου μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είμαστε μια μικρή χώρα, από τις πιο μικρές στην Ευρωπαϊκή οικογένεια. Ταυτόχρονα διαθέτουμε πείσμα και όρεξη για δουλειά, και έχουμε κάθε κίνητρο να πετύχουμε. Όπως δήλωσε και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτς, δεν υπάρχουν μικρές και μεγάλες Προεδρίες, αλλά επιτυχημένες και μη– και η Κυπριακή Προεδρία θα είναι μια επιτυχημένη Προεδρία, με κεντρικό μήνυμα και πρωταρχικό στόχο την πρόοδο προς «Μια Καλύτερη Ευρώπη».

Ο ρόλος της χώρας που αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ είναι να διευκολύνει την επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των κρατών μελών, και με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Μέσα από αυτό τον ρόλο του «έντιμου διαμεσολαβητή» θα προωθήσουμε αυτές τις αποφάσεις που θα βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξέλθει από την κρίση και να ενισχύσει τη θέση της στο διεθνές γίγνεσθαι.

Στο επίκεντρο των προσπαθειών μας είναι ο πολίτης. Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από τον άνθρωπο. Είναι καθήκον μας να βρούμε λύσεις στα κοινωνικά προβλήματα, να προωθήσουμε την κοινωνική συνοχή, την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να στρέψουμε τα μάτια και πέρα από την Ευρώπη. Η οικονομική κρίση δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει στην εσωστρέφεια. Η οικονομική κρίση ανέδειξε ακριβώς αυτό: ότι δεν είμαστε απομονωμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο, και ότι οι διεθνείς εξελίξεις, και ιδιαίτερα οι εξελίξεις στην ευρύτερη μας «γειτονιά», μας επηρεάζουν άμεσα. Γι’ αυτό και μέσα στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας περιλαμβάνεται η πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ, η βελτίωση των σχέσεων με τις χώρες της νότιας γειτονίας, καθώς και η προώθηση των αναπτυξιακών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βάση όλων μας των προσπαθειών είναι οι θεμελιώδεις αξίες και αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η δημοκρατία, η ελευθερία, η αλληλεγγύη, η ισότητα, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το κράτος δικαίου.

Σήμερα, την πρώτη μέρα της Κυπριακής Προεδρίας, είναι σημαντικό να αναλογισθούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό το εξάμηνο για μας. Και για να το αντιληφθούμε αυτό, πρέπει να θυμηθούμε ότι για πολλά χρόνια, η Κύπρος έβρισκε κλειστές πόρτες στην προσπάθεια της για ένταξη στην ΕΕ. Να θυμηθούμε ότι μερικές χώρες ακόμα θεωρούσαν ότι, χωρίς την επίλυση του Κυπριακού, δεν μπορούσε η Κύπρος να καταστεί μέλος της Ένωσης. Και να μην ξεχνάμε ότι, ακόμα και σήμερα, η κατοχική Τουρκία διεξάγει αγώνα αμφισβήτησης των δικαιωμάτων της Κύπρου ως κυρίαρχου και ανεξάρτητου κράτους, και ως μέλους της ΕΕ. Γι’ αυτό και η διεκπεραίωση μιας αποτελεσματικής, και συνεπώς επιτυχούς, Προεδρίας του Συμβουλίου ΕΕ, είναι καθοριστικής σημασίας για τη χώρα μας και για το κύρος της εντός της ΕΕ.
Είμαστε μάρτυρες μιας ιστορικής στιγμής για τη χώρα μας και την πορεία της ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης – μιας στιγμής περηφάνιας για το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, παρά το ότι πέρασε μέσα από συμπληγάδες, αναλαμβάνει σήμερα τις ευθύνες, αλλά και τις αρμοδιότητες της, ως Προεδρεύουσα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε έτοιμοι! Η Κυπριακή Προεδρία έχει αρχίσει.

Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:40:12 PM