Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι της Κύπρου στο Εξωτερικό


ΣΕΫΧΕΛΛΕΣΚα. Georgia Papakokkinos-Van Heyste

Επίτιμη Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας - Mahé

Κος. Neville Morel
Επίτιμη Υποπρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας - Mahé


Επίτιμο Προξενείο:
Skychef Building,
Seychelles International Airport,
Pointe Larue,
Victoria, Mahé
Seychelles


Ταχυδρομική Διεύθ.:
P.O. Box 450
Victoria, Mahé
Seychelles


Τηλ.: + 248 43 81 764, + 248 43 81 750, + 248 25 34 363 (κινητό Επίτημου Πρόξενου), +357 99 34 80 62 (κυπριακός αριθμός κινητού προξένου)
+248 2515859 (κινητό Υποπρόξενου)
Τηλεμοιότυπο: + 248 43 73 456
Ηλεκτρ. Διεύθ.: gvanheyste@gmail.com (επίτημου πρόξενου), neville@seychelles.net (Υποπρόξενου)Ώρες Γραφείου:
08:30 – 16:30 (Δευτέρα - Παρασκευή)Τελευταία Ενημέρωση στις: 11/09/2018 02:26:31 PM