Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι της Κύπρου στο Εξωτερικό


ΙΤΑΛΙΑ


Κος Tommaso Pallavicino
Επίτιμος Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας - Γένοβα

Προξενείο:
Medov S.R.I,
Via Scarsellini, 119
16149 Genova
Italy

Τηλ.: + 39 010 54 901, + 39 335 72 555 72 (κινητό)
 Τηλεμοιότυπο: +39 010 54 90 272
Ηλεκτρ. Διεύθ.: consolatociproge@libero.it

Ώρες Γραφείου:
09:30 - 13:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)
15:00 - 18:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)Κος Michele Pappalardo
Επίτιμος Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας - Νάπολη

Προξενείο:
Via G. Melisurgo, 15
80133 Napoli
Italy

Τηλ.: + 39081 552 1276, + 39 335 773 5120 (κινητό)
Τηλεμοιότυπο: + 390 81 552 38 78
Ηλεκτρ. Διεύθ.: consulate@pappalardogroup.it

Ώρες Γραφείου:
09:00 - 17:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)Κος Giovanni Bella
Επίτιμος Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας - Ραβέννα

Προξενείο:
Via Augusta Rasponi 38A
48121 Ravenna
Italy

Τηλ.: + 390 544 21 30 48, + 39 334 30 60 400 (κινητό)
Τηλεμοιότυπο: + 390 544 211 677
Ηλεκτρ. Διεύθ.: cyconsul@gbella.it

Ώρες Γραφείου:
09:00 – 17:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)Κος Andrea Falconi
Επίτιμος Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας - Βενετία

Προξενείο:
Viale Santa Maria Elisabetta 2
30126 Venice Lido
Italy

Τηλ.: + 39 041 24 202 45, + 39 337 508 084 (κινητό)
Τηλεμοιότυπο: + 390 41 27 69 378, + 39 041 810 67 24
Ηλεκτρ. Διεύθ.: cyprusconsulvenice@libero.it

Ώρες Γραφείου:
09:00 - 12:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)Κος Joannis Tziros
Επίτιμος Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας - Μιλάνο

Προξενείο:
Via Teodosio 44
20131 Milano
Italy

Τηλ.: + 39 022 66 75 44, + 39 33 56 717 266 (κινητό)
Τηλεμοιότυπο: + 39 040 7606 145
Ηλεκτρ. Διεύθ.: cons.hcy@gmail.comΚος Sebastiano Provenzano
Επίτιμος Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας - Παλέρμο

Προξενείο:
Palazzo Azmundo
c/o Studio Provenzano Architetti Associati
Via Vittorio Emmanuele 492
Piano Secondo
90134 Palermo
Italy

Τηλ./Τηλεμοιότυπο: +39 09 1217 461, +39 34 87 25 00 26 (κινητό)
Ηλεκτρ. Διεύθ.: studio@provenzanoarchitetti.itΚύριος Μιχάλης Χατζάκης
Επίτιμος Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας - Τεργέστη

Προξενείο:
Via di Donota 3
34121 Trieste
Italy

Τηλ.: + 39 040 360 333, + 39 33 5210 330 (κινητό)
Τηλεμοιότυπο: + 39 040 760 6145
Ηλεκτρ. Διεύθ.: consolatocipro@hellenic.itΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/02/2019 09:35:08 AM