Κυπριακή Δημοκρατία

Κενές Θέσεις-Υποτροφίες







Σχετικά Αρχεία:

3 αποδεκτα τεκμήρια από ΕΔΥ για γνώση της Ελληνικής, Αγγλικής,Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 425,12Kb)

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΑ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 206,79Kb)

Πλήρωση 8Θ Ακολoύθων - Αποτελέσματα.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 356,15Kb)

Κείμενο Προκήρυξης Θέσεως Δικαστή ΔΠΔ 9 3 2020.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 118,94Kb)



Τελευταία Ενημέρωση στις: 10/03/2020 11:27:45 AM