Κυπριακή Δημοκρατία

Διπλωματικές Αποστολές στο Εξωτερικό


ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ


ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ

Έδρα Πρεσβείας:
Σουλτανάτο του Ομάν


Πρεσβείας:
Way: 3021
Bldg: 1798
Shatti Al Qurum
Muscat

Oman

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Embassy of the Republic of Cyprus
P.O. BOX 208
P. C. 103
Shatti Al Qurum
Muscat, Oman

Τηλ.: + 968 246 998 15
Τηλεμοιότυπο: + 968 24 69 88 12

Ηλεκτρ. Διεύθ.: cypemb@omantel.net.om


Ώρες Γραφείου:

8:00 – 15:30 (Κυριακή - Πέμπτη)


A.E. Κος. Ανδρέας
Παναγιώτου
Ύπατος Αρμοστής
31.05.2016

Τελευταία Ενημέρωση στις: 10/05/2019 01:51:27 PM