Κυπριακή Δημοκρατία

Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κύπρο & Διεθνείς Οργανισμοί


ΟΥΓΑΝΔΑ


ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΑΝΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

΄Εδρα Ύπατης Αρμοστείας:
Ιταλία

Ύπατη Αρμοστεία:
Viale Guilio Cesare 71,
Scala B Int. 9A, 9B
00192 Rome
Italy

Τηλ.: + 39 06 32 25 220, + 39 06 32 07 232
Τηλεμοιότυπο: + 39 06 32 13 688
Ηλεκτρ. Διεύθ.: ugandaembassyrome@hotmail.com


Ώρες Γραφείου:
09:00 – 16:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)


Εθνική Επέτειος:
9 Οκτωβρίου - Μέρα Ανεξαρτησίας (1962)Α.Ε. Κα. Elizabeth Paula Napeyok
Υπατος Αρμοστής
26.07.2018Τελευταία Ενημέρωση στις: 30/08/2018 02:10:26 PM